Økumenisk Samarbejde

Rådet for Kristne Kirker i Luxembourg (RKK) har eksisteret siden 1997 og består af de anglikanske, ortodokse, protestantiske, nyapostoliske og katolske kirker, med det formål at fremme et troværdigt vidnesbyrd om evangeliet i fællesskab og at forblive sammen i dialog og udveksling. RKK mødes fire gange om året. Præsten for Den Danske Kirke samt Ulrik Møller har varetaget opgaven med at repræsentere Den Danske Kirke i Luxembourg siden 2020, og Ulrik Møller varetager desuden også opgaven som formand for protestantisk alliance, som repræsentant for Den Danske Kirke i Luxembourg.

Hvert år i januar afholder RKK en Økumeniskgudstjeneste for alle kristne kirker i Luxembourg.

Med økumeni forstås sædvanligvis det samarbejde og de samtaler, der findes mellem forskellige kristne kirkesamfund. På dansk oversættes "økumenisk" ofte til mellemkirkelig – et økumenisk samarbejde er et samarbejde kirker imellem, på tværs af kirkernes forskellige konfessioner. De kristne kirker har en fælles tro på den ene Gud, men er splittet op i mange forskellige kirkesamfund, der har delvis modstridende lære, liturgi og organisation. Det økumeniske arbejde går derfor ud på at finde de ting man kan være fælles om, og at få udjævnet misforståelser og opnå anerkendelse af hinanden på tværs af de forskellige kirkesamfund.