Nyttige Informationer

Den Danske Kirke i Luxembourg (L’Église Danoise au Grand-Duché de Luxembourg) association sans but lucratif er registreret i det luxembourgske selskabsregister under nummer RCS F3464.

Bankforbindelse

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
BIC: BCEELULL
IBAN: LU86 0019 1100 6864 4000

Centrale dokumenter

Referater og Beretninger

Regnskaber