Dansk kirkeliv i Luxembourg

Bortset fra besøgstjenestegudstjenester 1974-76 har der været organiseret dansk kirkeliv i Luxembourg siden 1977. I de første år havde kirken samme præst som Bruxelles, men med hver sit menighedsråd. Via menighedsrådet havde kirken i Luxembourg medbestemmelsesret ved valg af den fælles præst,  som holdt gudstjeneste her én søndag om måneden udover konfirmationer, bryllupper og mindehøjtideligheder. Dåb hørte til under gudstjenesten. Fra 1979 havde kirken også sit eget kirkekor foruden organist, som indtil 2022 var den samme, Kirsten Elmquist.

Der var således en færdig struktur, da Den Danske Kirke i Luxembourg på generalforsamlingen den  29. juni 1993 besluttede at få egen præst. Siden da har mange gode kræfter fortsat engageret sig i menighedsrådet og det øvrige frivillige arbejde ved kirken.

Den Danske Kirke i Luxembourg er en lille udlandskirke med kun præsten som ansat. Kirken er overvejende medlemsdrevet og -finansieret. Så selvom man er medlem af Folkekirken i Danmark, er man ikke automatisk medlem af kirken i Luxembourg, før man har meldt sig ind.

Ud over kirkelige handlinger og gudstjenester af forskellig slags arrangerer kirken også koncerter, sangaftener, foredrag, en årlig sommerfest og julebasar, så danskere i Luxembourg har et fælles mødested.

Præsten står desuden til rådighed for samtaler om stort og småt og har tavshedspligt.

Præster ved de danske kirker i Bruxelles og Luxembourg  

Christen Damgaard Nielsen 1977 - 1980
Leif Volck Madsen 1980 - 1987
Johannes Møllehave 1987 - 1991
Gunnar Kasper Hansen                1991 - 1994

 

Præster ved Den Danske Kirke i Luxembourg  

Helle Poulsen 1994 - 1998
Søren Agersnap 1998 - 2000
Kjeld Kristensen (knst. præst) 2000 - 2002
Eskild Pedersen 2002 - 2008
Pia Sundbøll 2008 - 2012
Ole Brehm Jensen (knst. præst) 2012
Vicky Popp Fredslund 2013 - 2016
Karsten Erbs (knst. præst) 2016
Marie Ørgaard 2017 - 2022
Anne Bredsdorff (knst. præst) 2023

Astrid Louise Agerskov

2023 - 

 

Kilde: Ninna Hessenbruch