Bliv medlem af Kirken i Luxembourg

Kirken modtager et bidrag fra Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), som dog kun dækker en del af kirkens årlige budget. Størstedelen af udgifterne dækker kirken derfor selv via sine medlemsbidrag, basarindtægter, tilskud fra lokale virksomheder, kollekter ved gudstjen­est­erne m.v. Det er derfor afgørende, at kirken har så bred en medlemsbase som muligt.

Kirken har to medlemstilbud:
  1. Familiemedlemskab hvor alle familiens medlemmer, som bor på adressen, er omfattet som fuldgyldige medlemmer og kan gøre brug af kirkens tilbud. Dette koster årligt €250. *
  2. Individuelt medlemskab til €150 om året (uændret siden 1994).

 

Klik for tilmelding her.

Kirken er der for din skyld. Tak for dit medlemskab!

* for god ordens skyld gøres opmærksom på at det fortsat kun giver en stemme på generalforsamlingen.