Ungdomsklubben

Kære alle unge årgang 2009-2011!

Så skyder vi Ungdomsklubben i gang for sæsonen 2023/2024, og vi har allerede planlagt en række aktiviteter for jer. Arrangementerne finder sted om fredagen – som regel fra 19.00 til 22.00 – men det kan afvige – og det er kun i de måneder, hvor de fleste i forvejen har rigtig travlt, at vi ikke har noget på tapetet. 

Det kan ske, at der bliver ændret lidt i programmet undervejs eller måske byttet rundt på nogle af arrangementerne, men det vil i så fald blive opslået på Facebook (gruppen ”Ungdomsklubben i Luxembourg”) og Kirkens hjemmeside (www.dankirke.lu/).

SKA' MAN VÆRE MEDLEM AF UNGDOMSKLUBBEN FOR AT DELTAGE I ARRANGEMENTERNE?

Ja, det skal man. Det har vist sig at være nødvendigt med en "buffer" for at kunne sikre, at det hele løber rundt, og vi er derfor nødt til at opkræve et kontingent på 25 euro pr. sæson pr. person. Kontingentet bedes indbetalt på Ungdomsklubbens konto (se næste side) ved tilmelding til det første arrangement. Kontingentet skal betales i forbindelse med det første arrangement, som barnet deltager i (husk at angive både navn og klasse ved indbetalingen). 

HVOR MANGE KA' VÆRE MED? 

Der er som regel en max-grænse for antallet af deltagere til de forskellige arrangementer (typisk mellem 20 og 40). Antallet vil variere, alt efter hvad vi skal lave. 

HVORNÅR OG HVORDAN TILMELDER MAN SIG ET ARRANGEMENT? 

Ca. 2-3 uger før hvert arrangement udsender vi (på mail) en invitation med de praktiske oplysninger. Invitationen bliver også slået op på vores Facebook-side samt på Den Danske Kirkes hjemmeside. Tilmelding skal normalt ske senest 1 uge før det enkelte arrangement, og vi følger ”først til mølle”-princippet. Tilmelding kan kun ske via: ungdomsklubben_lux@hotmail.com og samtidig indbetale deltagergebyret for den pågældende event på Ungdomsklubbens konto. 

KOMMUNIKATION VIA SOCIALE MEDIER 

Ungdomsklubben har en Facebook-gruppe (”Ungdomsklubben i Luxembourg”), som vi opdaterer løbende med informationer o.l. Send en anmodning om medlemskab, når der er betalt kontingent! Vi vil også - så vidt muligt - forsøge at kommunikere via andre kanaler (Instragram, snapchat o.l.), da de unge derved kan dele. Du kan læse mere om Ungdomsklubben på Den Danske Kirkes hjemmeside på adressen www.dankirke.lu (se under ”Børn og unge”) eller skrive til vores mail (ovenfor). 

HVA' KOSTER DET? 

Ud over medlemskontingentet på 25 euro/pr. sæson betaler man et deltagergebyr i forbindelse med de enkelte arrangementer; beløbet vil afhænge af, hvad vi skal lave. Beløbet for deltagelse indbetales samtidig med tilmelding på klubbens konto:

Vores bankkonto er: LU05 0019 4055 2382 5000 BCEE LU LL

Mange hilsner

Ungdomsklubben 

Tina Cramon, Anne Grete Hartwell-Krämer, Kristina Rasmussen, Patrick Jost, Madeline Midtgaard, Berit Lorentzen, Allan og Marianne Skovsgaard Jensen