Velkommen til KFUM-spejderne i Luxembourg

KFUM-spejderne i Luxembourg startede i september 2017 på initiativ af Morten Lindelof og Marie Ørgaard. I juni 2019 blev der afholdt stiftende generalforsamling, og gruppen er hermed officielt optaget i KFUM-spejderne i Danmark. KFUM-spejderne Luxembourg er tilknyttet Hafnia Distrikt. Det giver bl.a. mulighed for, at spejderne kan komme med på lejre i Danmark, ligesom de bliver en del af KFUMs arbejdsprogram, og hvad deraf følger af mærker og duelighedstegn, ungdoms- og lederkurser. 

KFUM-spejderne i Luxembourg er for alle danske og dansktalende børn i Luxembourg. Et barn kan blive optaget i spejdergruppen, fra og med den halvårlige sæson, hvor barnet fylder 7 år.  Spejderne mødes ca. 1 gang om måneden, som oftest i kulturhuset i Medingen. 1 gang om året er vi på lejr et sted i Luxembourg og 1 gang om året er de ældste spejdere på lejr i Belgien sammen med expat-spejdere fra hele Belgien.

Pr. januar 2023 er der 30 tilmeldte spejdere i troppen.

Det koster 50 euro pr. barn at være spejder. Kontingentet gælder for et halvt år. Beløbet går til indkøb af materialer samt udgifter i forbindelse med medlemsskab af KFUM Danmark

Der overføres til IBAN: DE79 1001 1001 2614 9433 07, BIC: NTSBDEB1XXX.

Ved overførslen bedes angivet “Forår 2023” efterfulgt af barnets fulde navn.

Henrik Pagel Kristensen, Morten Schiff og Katrine Villadsen leder spejderne sammen med flere medhjælpende voksne.

Spejderne støttes af Den Danske Kirke gennem venlig udlån af lokaler, plads på hjemmeside og Facebookprofil, men er i øvrigt uafhængig af kirken.

Er du i tvivl, om dit barn skal gå til spejder, eller vil du gerne være leder i gruppen, så kontakt lederne på: spejderilux@gmail.com

Spejderuniformen

Når man begynder hos KFUM Spejderne i Luxembourg, får man af gruppen udleveret et tørklæde. Derudover sørger familien selv for indkøb af uniform og andet udstyr, fx bælte, dolk etc. 

Uniformen signalerer, at spejderen er en del af et fællesskab - det være sig lokalt såvel som på verdensplan. 

Når spejderen vokser ud af sin uniform kan man naturligvis gemme den til en mindre søskende, sælge den videre, eller give den til gruppen. Så sørger gruppen for, at uniformen kommer i cirkulation til andre spejdere, der har brug for den. 

Uniform, samt andet KFUM-udstyr købes hos 55 Grader Nord (åbner i nyt vindue). 

De mærker man har arbejdet på at få, skal sidde på uniformen. På dette link kan man se, hvorledes mærkerne skal placeres.