Undervisningsplan 2023 - 2024

Den obligatoriske konfirmandundervisning finder almindeligvis sted i kirken en søndag om måneden fra kl. 12.30-15.00 dvs. i forlængelse af dagens gudstjeneste. Der er konfirmandweekend med overnatning den 30.september-1.oktober.  Det er obligatorisk at deltage i konfirmandweekenden, da konfirmanderne ellers ikke når op på det antal undervisningstimer, som Kirkeministeriet kræver. Der vil i løbet af året forekomme andre arrangementer som konfirmanderne vil skulle deltage i.

Gudstjenesten forud for konfirmandundervisningen er en naturlig del af undervisningen. Deltagelse i den giver konfirmanderne mulighed for at deltage i et passende antal gudstjenester og dermed få fortrolighed med den danske gudstjeneste. 

Søndag den 17. september kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Søndag den 17. september kl. 15.00-15.30 i kirken: Forældremøde 

Lørdag den 30.september til søndag den 1.oktober: Konfirmandweekend

Søndag den 15. oktober kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Søndag den 12. november kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Lørdag den 25. november: Julebasar 

Søndag den 3. december kl. 12.00: Pigerne øver Lucia i kirken

Søndag den 10. december kl. 13.00 i kulturhuset: Drengene bager

Søndag den TBD kl. 16.00: Luciagudstjeneste. Pigerne går Lucia

En lørdag i januar kl. 10.00-14.00 i kirken: Gospelworkshop

Om søndagen kl. 11.00 i kirken: Gospelgudstjeneste

Søndag den 4. februar kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Søndag den 4. februar kl. 15.00-15.30 i kirken: Forældremøde

Søndag den 3. marts kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Søndag den 14. april kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Søndag den 5. maj kl. 12.30-15.00 i kirken: Konfirmandundervisning

Tirsdag den 14. maj kl. 17.00-18.00 i Cents Kirke: Generalprøve

Søndag den 19. maj kl. 15.00 i Cents Kirke: Konfirmation