Priser

Deltagelse i konfirmandundervisning forudsætter, at familien eller som minimum forældrene til konfirmanden er medlemmer af kirken.

Har familien et familiemedlemsskab af kirken (250€ årligt), som inkluderer samtlige familiemedlemmer på adressen, betales det i begge de kalenderår, konfirmanden modtager undervisning. Tegner man et familiemedlemsskab påregnes ikke flere gebyrer.

Gebyret for familiemedlemsskabet på 250€ for det første år bedes indbetalt senest på indskrivningsdagen til kirkens konto:

IBAN Nr. LU86 0019 1100 6864 4000 (BIC kode: BCEELULL).

Alternativt tegnes et individuelt medlemsskab af kirken i de to kalenderår, konfirmanden modtager undervisning. Derudover betales et konfirmandgebyr til dækning af undervisningsmaterialer og konfirmandlejr.

Individuelt medlemsgebyr første år: 150€
Individuelt medlemsgebyr andet år: 150€
Konfirmandgebyr: 125€

Konfirmandgebyret på 125€ samt det individuelle medlemsgebyr for det første år på 150€ bedes ligeledes indbetalt senest på indskrivningsdagen.